Osoby które zechciałyby wesprzeć Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej i zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Darczyńcami mogą być osoby fizycz­ne i osoby prawne (firmy, spółki itd.).

Osoba fizyczna wspierająca Fundację może skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  i w związku z tym ma prawo odliczyć darowiznę od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu, w przypadku osób prawnych wspierających Fundację mogą skorzystać one z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn do 10% uzyskanego dochodu.

Jeżeli zechcesz skorzystać z w/w ulg wymaganym przez Urząd Skarbowy dokumentem jest potwierdzenie dokonania przelewu.